Grön omsorg – Green care föreläsning

Nu i november föreläste jag på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Ämnet var Grön omsorg men med ett internationellt perspektiv så föreläsningen gick på engelska – Green care.

Ett gäng trevliga studenter som går Masterkurs Anthrozoology på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa satt i publiken.

Det var intressant att höra vad studenterna hade att säga kring djurens perspektiv i olika verksamheter. Vi pratade om kaniner bland annat.

 

kanin10