Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag – Whitelock Projektmedia

Vi har haft nöjet att få producera LRFs broschyr Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag.
En broschyr som innehåller delar som finansieringskällor och affärsmodeller så som sharefarming, delägarskap, crowdfunding och arrende för att ta några exempel.

Vill du läsa den i sin helhet går du in på LRFs hemsida.

 

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag2