Mediemix

Whitelock Projektmedia hjälper till att visa hur bra du verkligen är. Vi har verktygen för att göra ditt projekt mer synligt och lättillgängligt.

Webb

Vi använder Word Press för att arbeta med till exempel kampanjsidor.

Sociala medier

Inom alla projekt använder vi sociala medier för att arbeta med spridning. Vi hjälper till att lägga upp konton och utarbetar också strategier för att effektivt kunna jobba i de kanaler som finns. Behöver ni utbildning för att komma igång erbjuder vi kortare kurser både i grupp och på individnivå.

PR och opinionsbildning

Man måste arbeta medvetet med PR och opinionsbildning för att nå ut med nyheter, resultat och förändringar. Vi hjälper dig med helheten och håller kurser för dig som behöver komma igång.

Trycksaker

Ännu är inte alla medier digitala och trycksaker har fortfarande sin givna plats. Vi hjälper dig att ta fram olika sorters tryckmaterial. Det kan handla om broschyrer, flyers eller foldrar till exempel.

Rörliga medier

Film kan som inget annat medium kommunicera både snabbt och effektivt. Tekniken har tagit stora kliv framåt vilket har gett nya och billigare sätt att nå ut med och sprida filmer. Vi gör allt från att sätta ihop ert koncept, skriva manus till inspelning och redigering.