Artikel om mitt besök i Finland – Grön omsorg

gronomsorg_470

Grön omsorg för alla

Kaninskötsel, ridning, trädgårdsskötsel och vistelser i naturen. Det är bara några av de aktiviteter som används inom metoden grön omsorg.

– Det finns inga nackdelar. Grön omsorg är definitivt ett koncept som kommit för att stanna, säger Ingrid Whitelock som jobbar som projektledare för grön omsorg i Sverige. I september besökte hon Jakobstad.

– Metoden passar alla. Grön omsorg handlar om helt vanliga arbetsuppgifter i lantlig miljö och resultaten är positiva. Ofta är det personer med specialbehov som utvecklingsskador, fysiska eller mentala problem eller personer i behov av rehabilitering efter till exempel en olycka som är målgrupp för metoden, säger Whitelock.

Uppgifter för alla behov

Fenomenet grön omsorg startade i Norge och har spridit sig över hela Europa. Whitelock berättar att metoden kan anpassas enligt personens förmåga och styrkor.

– Det kan vara allt från att sköta kaniner och mata höns till att laga stängsel. Vi märker att människor mår bra av att vistas i lantlig miljö. Till exempel är det många som slutar med rökning då de märker att det inte är lämpligt då man har att göra med djur.

Whitelock poängterar också att användningen av psykofarmaka ofta minskar då en person rehabiliteras med hjälp av grön omsorg. Samtidigt kan personer med funktionshinder ofta märka en förbättring i balans, styrka och även viktnedgång.

– Det är ett vinnande koncept ur alla synvinklar, både för företagare och för klienter. Vi märker också ett större intresse från handikapporganisationer då den här metoden erbjuder helt andra uppgifter än de vanliga sysselsättningsmetoderna inom till exempel industrin, säger Whitelock.

Även sjukgymnaster och anhöriga har varit nöjda med resultaten. Whitelock berättar om en flicka med autism som gjorde stora framsteg då hon fick bekanta sig med hästskötsel.

– Klienterna får vårda i stället för att bli vårdade. Den här tjejen fick plötsligt ett eget ansvar och kan i dag fungera utan assistent på gården.

För företagaren innebär grön omsorg i praktiken att man hyr ut sin gård eller delar av sin gård. Företagaren kan själv fungera som instruktör eller bara bidra med sin egen yrkeskunskap.

På gång i Finland

I Österbotten jobbar Mariitta Koskiniemi med Folkhälsans projekt för grön omsorg som startade i augusti.

– Projektet är ett samarbete med yrkeshögskolan Centria. Folkhälsans expertisområde är det som har att göra med hälsofrämjandet och Centria är proffs på företagskunnande. Huvudansvaret för projektet ligger hos Centria medan Folkhälsan sprider och samlar information främst inom sin egen organisation, säger Koskiniemi.

Enligt Koskiniemi har mottagandet varit positivt och intresset stort.

– Vi vill ta ner konceptet på en folklig nivå. Alla kan dra nytta av grön omsorg, allt från barn till seniorer.

Arbetet i Österbotten delas in i fyra olika verksamhetsområden: djurterapi som till exempel ridning, naturterapi, trädgårdsterapi och rehabiliterande lantgårdsterapi.

– Resultaten är direkt mätbara genom att stresshormonerna minskar, blodtrycket och pulsen går ner. Vår utmaning just nu är att utreda intresset för verksamheten i Österbotten, sprida kunskapen, kartlägga existerande och potentiella företags behov och önskemål och skapa nätverk. Vi har alla möjligheter att lyckas, säger Koskiniemi.