Kategoriarkiv: Föreläsning/Utbildning

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper – föreläsning Whitelocks marknadsföring

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper

Marknadsföring för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper

Den 16 april i Södertälje var det dags för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper att träffas och jag hade äran att få inleda dagen med ett pass om marknadsföring och PR. Det var kunniga deltagare och vi hade intressanta diskussioner. Här bildar de Sveriges karta med deltagare från norr längst till höger och de från södra Sverige längst till vänster.

 

LIVE-project i Finland ger webbseminarie inom Grön omsorg tillsammans med Whitelock Projektmedia

LIVE-project driver utbildningsprogram för landsbygdsföretag i Finland.

De utbildar inom hälsa, omsorgsverksamhet och turism.

16 april ska jag hålla ett webbseminarie kring Grön omsorg. Det är ett praktiskt sätt att nå personer som är spridda över ett stort geografiskt område.

Seminariet hålls på engelska så nu ligger jag i hårdträning för att kunna uttala alla facktermer och få flyt i föreläsningen.

Vill du också pröva den här metoden med dina deltagare så kontakta mig för mer information.

webseminarie

Grön omsorg och Japanska ambassaden

Intresset för Grön omsorg växer hela tiden och Sverige är en förebild vad gäller den här typen av omsorgsverksamhet.

Jag ordnade ett studiebesök på Högby gård för Kenji Hamada från Japans motsvarighet till Jordbruksverket och Satoshi Yoshino från Japanska ambassaden. Det blev ett spännande möte och ett intressant utbyte.

gron-omsorg-japanska-ambassaden-2014

Artikel om mitt besök i Finland – Grön omsorg

gronomsorg_470

Grön omsorg för alla

Kaninskötsel, ridning, trädgårdsskötsel och vistelser i naturen. Det är bara några av de aktiviteter som används inom metoden grön omsorg.

– Det finns inga nackdelar. Grön omsorg är definitivt ett koncept som kommit för att stanna, säger Ingrid Whitelock som jobbar som projektledare för grön omsorg i Sverige. I september besökte hon Jakobstad.

– Metoden passar alla. Grön omsorg handlar om helt vanliga arbetsuppgifter i lantlig miljö och resultaten är positiva. Ofta är det personer med specialbehov som utvecklingsskador, fysiska eller mentala problem eller personer i behov av rehabilitering efter till exempel en olycka som är målgrupp för metoden, säger Whitelock.

Uppgifter för alla behov

Fenomenet grön omsorg startade i Norge och har spridit sig över hela Europa. Whitelock berättar att metoden kan anpassas enligt personens förmåga och styrkor.

– Det kan vara allt från att sköta kaniner och mata höns till att laga stängsel. Vi märker att människor mår bra av att vistas i lantlig miljö. Till exempel är det många som slutar med rökning då de märker att det inte är lämpligt då man har att göra med djur.

Whitelock poängterar också att användningen av psykofarmaka ofta minskar då en person rehabiliteras med hjälp av grön omsorg. Samtidigt kan personer med funktionshinder ofta märka en förbättring i balans, styrka och även viktnedgång.

– Det är ett vinnande koncept ur alla synvinklar, både för företagare och för klienter. Vi märker också ett större intresse från handikapporganisationer då den här metoden erbjuder helt andra uppgifter än de vanliga sysselsättningsmetoderna inom till exempel industrin, säger Whitelock.

Även sjukgymnaster och anhöriga har varit nöjda med resultaten. Whitelock berättar om en flicka med autism som gjorde stora framsteg då hon fick bekanta sig med hästskötsel.

– Klienterna får vårda i stället för att bli vårdade. Den här tjejen fick plötsligt ett eget ansvar och kan i dag fungera utan assistent på gården.

För företagaren innebär grön omsorg i praktiken att man hyr ut sin gård eller delar av sin gård. Företagaren kan själv fungera som instruktör eller bara bidra med sin egen yrkeskunskap.

På gång i Finland

I Österbotten jobbar Mariitta Koskiniemi med Folkhälsans projekt för grön omsorg som startade i augusti.

– Projektet är ett samarbete med yrkeshögskolan Centria. Folkhälsans expertisområde är det som har att göra med hälsofrämjandet och Centria är proffs på företagskunnande. Huvudansvaret för projektet ligger hos Centria medan Folkhälsan sprider och samlar information främst inom sin egen organisation, säger Koskiniemi.

Enligt Koskiniemi har mottagandet varit positivt och intresset stort.

– Vi vill ta ner konceptet på en folklig nivå. Alla kan dra nytta av grön omsorg, allt från barn till seniorer.

Arbetet i Österbotten delas in i fyra olika verksamhetsområden: djurterapi som till exempel ridning, naturterapi, trädgårdsterapi och rehabiliterande lantgårdsterapi.

– Resultaten är direkt mätbara genom att stresshormonerna minskar, blodtrycket och pulsen går ner. Vår utmaning just nu är att utreda intresset för verksamheten i Österbotten, sprida kunskapen, kartlägga existerande och potentiella företags behov och önskemål och skapa nätverk. Vi har alla möjligheter att lyckas, säger Koskiniemi.

Grön omsorg – Green care föreläsning

Nu i november föreläste jag på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Ämnet var Grön omsorg men med ett internationellt perspektiv så föreläsningen gick på engelska – Green care.

Ett gäng trevliga studenter som går Masterkurs Anthrozoology på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa satt i publiken.

Det var intressant att höra vad studenterna hade att säga kring djurens perspektiv i olika verksamheter. Vi pratade om kaniner bland annat.

 

kanin10

Grön omsorg Finland – erfarenhet

Tillbaka från föreläsning om Grön omsorg och workshops i Jakobstad, Finland. Det var mycket trevligt och spännande!
Man kan säga att de ligger där Sverige var för drygt sex år sedan då det gäller att hitta olika finansieringssätt, lyckas bättre i upphandlingar men framför allt få med motsvarigheten till kommuner och landsting på tåget.

Här ser ni en av sammanfattningarna på bild och visst känner vi här igen problempunkterna.

2013-09-25 11.03.10

Ny kurs i PR för småföretagare

Göinge Näringsliv har genom Länsstyrelsen lyckats få medel till ytterligare en PR-kurs där vi håller i utbildningen. Det ser vi fram emot!

Kursen genomförs på Odersberga Gård mellan Värestorp och Kristianstad.
Endast 500 kr för två dagar – 11 och 17 juni mellan 09.00-16.00.

Anmälan sker till:
946968_597768780247931_168355592_n
Sylvia Persson
Göinge Näringsliv
Hässleholmsvägen 2, 289 31 Knislinge
044-58019, 070-657 61 19
www.goingenaringsliv.se

Skriva för webb – Utbildning

Skriva

Skriva för webb

Ämnen som vi går igenom på kursen:

 • Grunderna för all PR och marknadsföring
 • Skriv för hemsidor
 • Skriv för Facebook
 • Skriv för Twitter
 • Knep för att nå ut
 • Tips på vinklar och storytelling

Kursen Skriva för webb finns som följer:

 • Inspirationsföreläsning: 50 minuter
 • En heldag
 • Utbildningen kräver inga förkunskaper
 • Övningar och utbildningsmaterial för kurserna finns som tillval.

Den ultimata marknadsplanen – Utbildning

 • Marknadsplan

Den ultimata marknadsplanen

Ämnen som vi går igenom på kursen:

 • Grunderna för all PR och marknadsföring
 • Planera ditt marknadsföringsår enligt händelsekalendern
 • Den politiska säsongen
 • Marknadsföring/PR efter väder och vind
 • Dags att agera!
 • Värdera utfall av dina aktiviteter
 • Tips om att ta tillfället i akt

Kursen Den ultimata Marknadsplanen för finns som följer:

 • Inspirationsföreläsning: 50 minuter
 • En heldag
 • Två heldagar
 • Utbildningen kräver inga förkunskaper
 • Övningar och utbildningsmaterial för kurserna finns som tillval.