månadsarkiv: januari 2014

Omsorgsverksamhet på gårdar

Grön omsorg definieras som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd.

Då menas i första hand de människor som på olika sätt berörs av socialtjänstlagen.

Det är vanligtvis kommuner, landsting och kriminalvården som köper tjänsterna, men privata vårdbolag är också en växande kundgrupp som innebär nya samarbetsmöjligheter för gårdarna. Ett annat område som ökar är arbetslivsinriktad rehabilitering.

Det finns lika många sätt att bedriva omsorgsverksamhet som det finns gårdar. Varje gård är unik med sin gårdsmiljö, produktion, djur, aktiviteter, ambition och drivkraft hos landsbygdsföretagaren. En del tar emot mångfaldigt fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta där vistelsen i sig, atmosfären och omgivningen gör dem gott. På andra gårdar utför omsorgstagarna enklare arbeten utan krav på arbetstempo eller kvalitet.

Hur lyckas du med en satsning på Grön omsorg och vad är det som gäller?

Den som vill driva Grön omsorg har oftast ett djupt engagemang för andra människor och vill göra en skillnad i deras vardag. Att dela med sig av gårdens möjligheter och sina egna kunskaper kan kännas både glädjande och utvecklande. Ytterligare ett motiv till att driva Grön omsorg är att gården kan få en skälig inkomst. För att undersöka om Grön omsorg är något för dig och din gård kan det vara bra att besöka omsorgsverksamheter som redan är igång eller anlita en rådgivare.

I broschyren Grön omsorg hittar du information om kommunernas beslutsprocesser, vilka ekonomiska möjligheter som finns för både gården och kunden samt exempel på hur andra har gjort.

Projektstöd och företagsstöd

Ett mål inom landsbygdsprogrammet som Jordbruksverket driver är att öka antalet företag som erbjuder tjänster eller produkter på landsbygden. Det finns därför möjlighet för dig som vill starta ett företag på landsbygden att söka företagsstöd eller projektstöd.

Goda resultat till rimlig kostnad

– Utvecklingen inom Grön omsorg är positiv. Fler och fler utvärderingar från köparna visar på goda resultat med stora förbättringar hos omsorgstagaren. Detta utan att kostnaden för den sakens skull blir högre jämfört med de kostnader som köparen, till exempel en kommun, normalt har för verksamhet i egen regi, berättar Ingrid Whitelock, sakkunnig inom Grön omsorg i Sverige.

Erfarenhet och utvärderingar från Sverige och Norge visar att den tydliga dag- och säsongsrytmen, utrymmet på gården och den fysiska aktiviteten med gårdens sysslor ger omsorgstagaren en känsla av meningsfullhet. Djurskötsel är en viktig kontakt där man känner sig behövd och får ta ansvar. Samarbetet på gården ger social träning. Att vistas på landsbygden bland djur och natur ger lugn och trygghet. Förmågan till inlärning ökar liksom känslan av att vara till nytta.
– Bäst sammanfattar man detta med vad en tjej sa efter att ha varit kanin-chef: ”nu är det jag själv som får ta hand om andra”, säger Ingrid Whitelock.

Artikel om mitt besök i Finland – Grön omsorg

gronomsorg_470

Grön omsorg för alla

Kaninskötsel, ridning, trädgårdsskötsel och vistelser i naturen. Det är bara några av de aktiviteter som används inom metoden grön omsorg.

– Det finns inga nackdelar. Grön omsorg är definitivt ett koncept som kommit för att stanna, säger Ingrid Whitelock som jobbar som projektledare för grön omsorg i Sverige. I september besökte hon Jakobstad.

– Metoden passar alla. Grön omsorg handlar om helt vanliga arbetsuppgifter i lantlig miljö och resultaten är positiva. Ofta är det personer med specialbehov som utvecklingsskador, fysiska eller mentala problem eller personer i behov av rehabilitering efter till exempel en olycka som är målgrupp för metoden, säger Whitelock.

Uppgifter för alla behov

Fenomenet grön omsorg startade i Norge och har spridit sig över hela Europa. Whitelock berättar att metoden kan anpassas enligt personens förmåga och styrkor.

– Det kan vara allt från att sköta kaniner och mata höns till att laga stängsel. Vi märker att människor mår bra av att vistas i lantlig miljö. Till exempel är det många som slutar med rökning då de märker att det inte är lämpligt då man har att göra med djur.

Whitelock poängterar också att användningen av psykofarmaka ofta minskar då en person rehabiliteras med hjälp av grön omsorg. Samtidigt kan personer med funktionshinder ofta märka en förbättring i balans, styrka och även viktnedgång.

– Det är ett vinnande koncept ur alla synvinklar, både för företagare och för klienter. Vi märker också ett större intresse från handikapporganisationer då den här metoden erbjuder helt andra uppgifter än de vanliga sysselsättningsmetoderna inom till exempel industrin, säger Whitelock.

Även sjukgymnaster och anhöriga har varit nöjda med resultaten. Whitelock berättar om en flicka med autism som gjorde stora framsteg då hon fick bekanta sig med hästskötsel.

– Klienterna får vårda i stället för att bli vårdade. Den här tjejen fick plötsligt ett eget ansvar och kan i dag fungera utan assistent på gården.

För företagaren innebär grön omsorg i praktiken att man hyr ut sin gård eller delar av sin gård. Företagaren kan själv fungera som instruktör eller bara bidra med sin egen yrkeskunskap.

På gång i Finland

I Österbotten jobbar Mariitta Koskiniemi med Folkhälsans projekt för grön omsorg som startade i augusti.

– Projektet är ett samarbete med yrkeshögskolan Centria. Folkhälsans expertisområde är det som har att göra med hälsofrämjandet och Centria är proffs på företagskunnande. Huvudansvaret för projektet ligger hos Centria medan Folkhälsan sprider och samlar information främst inom sin egen organisation, säger Koskiniemi.

Enligt Koskiniemi har mottagandet varit positivt och intresset stort.

– Vi vill ta ner konceptet på en folklig nivå. Alla kan dra nytta av grön omsorg, allt från barn till seniorer.

Arbetet i Österbotten delas in i fyra olika verksamhetsområden: djurterapi som till exempel ridning, naturterapi, trädgårdsterapi och rehabiliterande lantgårdsterapi.

– Resultaten är direkt mätbara genom att stresshormonerna minskar, blodtrycket och pulsen går ner. Vår utmaning just nu är att utreda intresset för verksamheten i Österbotten, sprida kunskapen, kartlägga existerande och potentiella företags behov och önskemål och skapa nätverk. Vi har alla möjligheter att lyckas, säger Koskiniemi.

Boken Grön Entreprenör – Skogens sociala värden är nu klar!

Glad och stolt över att få ha varit med att skapa boken Grön Entreprenör – Skogens sociala värden som nu är klar och redo för försäljning!

Gå gärna in och ta en titt här eller anmäl dig till den utbildning där boken utgör en del av kurslitteraturen.

Tack till Lena Johnson på Omvärld Alnarp, SLU för trevligt samarbete =)

skogensSocialaVarden